VP1 ART

VP1 ART

VP1 ART

Velmi specifickým rysem VP1 ART je instalace unikátních uměleckých sbírek českých i světových umělců, se zaměřením na klíčové umělce regionu severní Moravy a Slezska. Zaprvé je potřeba zmínit unikátní kolekci 78 originálních fotografii JINDŘICHA ŠTREITA, který před 16 lety vydal knížku Vítkovice, do níž svým charakteristickým způsobem rok sbíral okamžiky po vítkovických dílnách, kancelářích a skladech. Zachycené okamžiky jsou nejen o práci, ale i o lásce, soužení, třeba i banální svačině, ale hlavně o duchu průmyslové časti strojírenských Vítkovic. Sbírka těchto prací Jindřicha Štreita je poprvé kompletně vystavena právě ve VP1 ART, kde bude umístěna natrvalo.

Další trvalou expozicí je sbírka grafik, suchých jehel a kreseb JIŘÍHO SLÍVY. Tento génius humoru, vína, kávy a jazzu je přesně tím správným protipólem industriálního umění Štreita a Salichové. Navozuje správnou atmosféru v nové architektuře hotelu VP1 a dokresluje i známou skutečnost, že humor k životu prostě patří.

Tři trvalé expozice osobností českého výtvarného umění bude navíc doplňovat spousta českých i zahraničních umělců. Jejich díla budou rozmístěna nejen v budovách hotelu VP1, ale i v blízkém okolí a ve venkovní části nové restaurace.

Nově rekonstruovaný hotel VP1 a jeho unikátní část VP1 ART představují zajímavou ukázku toho, že v Dolních Vítkovicích neprocházejí oživením a přestavbou na budovy pro běžný život jen technické industriální celky, ale dochází i k rekonstrukcím budov z času socialismu, kterých se sice možná dochovalo mnoho, ale jen malá část se jich proměňuje v soudobý architektonicko-umělecký unikát.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů