Otevření hotelu VP1 ART

News

Otevření hotelu VP1 ART 1.3.2024


Už 4. března otevírá skupina Cylinders Holding novou část hotelu VP1, která ponese název hotel VP1 ART. Jedná se o rozšíření hotelu VP1, který má dosud 148 lůžek. Nově přibude šest apartmánů, šest studií a 11 hotelových standardních pokojů.  Budovy VP1 tak poskytnou stylové prostředí s ubytovací kapacitou pro více než 220 hostí. Součástí hotelu bude i nová restaurace, která se otevře na konci dubna - prozatím ve zkušebním provozu. Na prvním pohled standardní hotel nabídne hned několik unikátních novinek.

Projekt pro rekonstrukci hotelu VP1 a vybudování částí VP1 ART připravilo studio AP Atelier, který vede hvězda současné evropské architektury Josef Pleskot. Jeho rukopis je viditelný v celých DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH, je celosvětově uznáván a činí z Dolních Vítkovic perlu historicky cenné světové industriální architektury.

Tentokrát byl ale architekt Pleskot postaven před jiný úkol. Budova před rekonstrukcí byla stavěna v době socialistického zřízení v někdejším Československu a vznikala po částech. Relativně malý objekt byl několikrát přestavován a dostavován pro medicínské použití.

Úkol, který před Josefa Pleskota, postavil investor VP1 ART byl tedy prostý, a zároveň velmi složitý. Z velmi nesourodé stavby socialismu bylo nutné udělat moderní hotel pro rodiny s dětmi a s restaurací pro minimálně 60 osob. Zároveň bylo samozřejmostí zachování charakteru budovy, jejíž ráz předurčovalo mimo jiné použití mramoru a dobových materiálů reálného socialismu. Jak se to nakonec povedlo, na to nechť si každý udělá vlastní názor při návštěvě hotelu.

Velmi specifickým rysem VP1 ART je instalace unikátních uměleckých sbírek českých i světových umělců, se zaměřením na klíčové umělce regionu severní Moravy a Slezska. Zaprvé je potřeba zmínit unikátní kolekci 78 originálních fotografii JINDŘICHA ŠTREITA, který před 16 lety vydal knížku Vítkovice, do níž svým charakteristickým způsobem rok sbíral okamžiky po vítkovických dílnách, kancelářích a skladech. Zachycené okamžiky jsou nejen o práci, ale i o lásce, soužení, třeba i banální svačině, ale hlavně o duchu průmyslové časti strojírenských Vítkovic. Sbírka těchto prací Jindřicha Štreita je poprvé kompletně vystavena právě ve VP1 ART, kde bude umístěna natrvalo.

Další trvalou expozicí je sbírka grafik, suchých jehel a kreseb JIŘÍHO SLÍVY. Tento génius humoru, vína, kávy a jazzu je přesně tím správným protipólem industriálního umění Štreita a Salichové. Navozuje správnou atmosféru v nové architektuře hotelu VP1 a dokresluje i známou skutečnost, že humor k životu prostě patří.

Tři trvalé expozice osobností českého výtvarného umění bude navíc doplňovat spousta českých i zahraničních umělců. Jejich díla budou rozmístěna nejen v budovách hotelu VP1, ale i v blízkém okolí a ve venkovní části nové restaurace.

Nově rekonstruovaný hotel VP1 a jeho unikátní část VP1 ART představují zajímavou ukázka toho, že v Dolních Vítkovicích neprocházejí oživením a přestavbou na budovy pro běžný život jen technické industriální celky, ale dochází i k rekonstrukcím budov z času socialismu, kterých se sice možná dochovalo mnoho, ale jen malá část se jich poměňuje v soudobý architektonicko-umělecký unikát.

ARSY line - creation of websites and e-shops